https://uydudreambox.swedishforum.net
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
En son konular
» Canli MAc Izleme linki
DiSEqC Nedemektir EmptyPaz Ekim 06, 2019 11:10 am tarafından turk9999

» DreamBox Kullanıcılarına özel FLASHWIZARD 7.02 Türkçe
DiSEqC Nedemektir EmptyC.tesi Eyl. 17, 2016 8:48 am tarafından turnurbil

» E2 Setting 7,13,19,42
DiSEqC Nedemektir EmptyPaz Kas. 01, 2015 10:04 am tarafından codegen

» Redline Aradiginiz hersey tek link Her zaman guncel Arkadaslar
DiSEqC Nedemektir EmptyC.tesi Eyl. 26, 2015 5:57 am tarafından UCANKUS004

» Çökmüş Dreambox DM 500S Kurtarma
DiSEqC Nedemektir EmptySalı Eyl. 22, 2015 12:43 pm tarafından yavoth

» DM800HD Clone Patched Images (Sim 2.01 SSL#84D OE2.0)
DiSEqC Nedemektir EmptyPerş. Tem. 02, 2015 2:38 pm tarafından Admin

» All Files in Our Enigma2 Addons
DiSEqC Nedemektir EmptyÇarş. Tem. 01, 2015 10:55 pm tarafından ttys

» E2 - Dreamboxedit_setup 5.1.1.1 ile İP TV eklemek
DiSEqC Nedemektir EmptyPaz Mart 22, 2015 1:48 am tarafından AHMCEL

» Ace Stream Media 3.0.3 programı ve paylaşım bölümü
DiSEqC Nedemektir EmptyPerş. Mart 05, 2015 1:59 pm tarafından Admin

Arama
 
 

Sonuç :
 


Rechercher çıkıntı araştırma

Haber

Html Kodları
http://www.btgroup.com.tr/tr/
Canli Radyo

Fbml Kodları

http://www.btgroup.com.tr/tr/
Temmuz 2021
PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Takvim Takvim


DiSEqC Nedemektir

Aşağa gitmek

DiSEqC Nedemektir Empty DiSEqC Nedemektir

Mesaj tarafından Admin Ptsi Ara. 26, 2011 10:50 pm

DiSEqC Nedemektir


Üst bant yayınlarının yeni yeni
kullanılmaya başlandığı (1996-7) yıllarında ayni anda iki uydudan
birinin alt ve üst bantları arasında seçim yapabilmek mümkün
olamamaktayd?. Çünkü daha önce çanak seçme anahtarlamas? için
kullan?lan 22KHz LNB lerin içindeki osilatör seçimi (alt /üst bant
geçi?i) için kullan?lm??t?. Al?c?dan anten istikametine uygulanacak bir
kontrol i?aretle?mesi sistemi acilen gerekiyordu. DiSEqC (Digital Uydu
Teçhizat? Kontrolu) bu gereksinimden ortaya ç?kt?. ?imdi daha önceki
22KHz tekni?i kullan?larak bu ta??y?c?n?n üzerinden say?sal telgraf
modüle edilmektedir.

Önceden polarizasyon düzlemini de?i?tirme
çanak de?i?tirme
ve hareketli anten kumandalar? tümüyle de?i?ik ba?lant? ve kontrol
?ekillerine sahipti. Örne?in 13/18V polarizasyon de?i?ikli?i için
22KHz sinyali ise çanak seçimi için kullan?lmaktayd?. Ayr?ca hareketli
antenlerin kumandalar? da tümüyle ayr? sinyallerle yap?lmaktayd?.
Cihazlar aras?ndaki uyumsuzluk sorunu da kullan?c?n?n cihaz seçimini
güçle?tirmekteydi. Ayr?ca daha önceki tekniklerle hem alt hem de üst
bantlar? olan iki uydu aras?nda seçim yapmak mümkün olmamaktayd?.

DiSEqC üzerine say?sal telgraflar?n modüle edilece?i bir ta??y?c?
olarak 22KHz tekni?ini kullanmaktad?r. Ana kumanda fonksiyonu her uydu
al?c?s? içinde bulunan Mikroprosesör taraf?ndan üstlenilmektedir.


Bu ana birim (master) taraf?ndan verilen say?sal kumanda bilgileri
kumanda edilen (slave) cihazlar taraf?ndan alg?lan?r. DiSEqC ?u anda 4
ana çe?it yap?da bulunmaktad?r. Basit DiSEqC (Mini - DiSEqC de
denmektedir.)

DiSEqC 1.0 ve DiSEqC 2.0 ile DiSEqC 1.2 .

Mini DiSEqC de sadece temel uygulamalara yeterli k?s?tl? özellikler
bulunmaktad?r. Bu tip 22kHz sinyal için sadece 2 konumu içerir(Sekil
1'e bak?n?z). 12ms sürekli ( 0 bilgisi) ve 12ms kesikli (1 bilgisi) .
Bu ?ekilde 13/18V anahtarlamas?n?n da kullan?lmas?yla toplam 8
polariteye kumanda ediliebilir. Yani örne?in V ve H polariteleri üst ve
alt bantlar? ile iki çana??n tüm polariteleri seçilebilir.

E?er 8 polariteden çok kumanda gerekiyor ise. Mini-DiSEqC den
vazgeçilmelidir. S?ra istenildi?i kadar çok çana?a kumanda edebilen
DiSEqC 1.0'a gelir. Bu durumda gerekli kumanda bilgileri 22kHz sinyalin
üzerine modüle edilir. Örne?in 1
5ms bit periyodunun 05ms 22kHz
var 1ms yok konumu 1 bilgisini 1ms var 05ms yok konumu ise 0 bilgisini
vermektedir (?ekil 1'e bak?n?z)


Bu sistem temel olarak tüm anahtarlama i?levlerini yerine getirmektedir

sistem kendili?inden tan?yabilir. Ayr?ca merkezi kumanda taraf?ndan
her türlü hata durumu de?erlendirilip düzeltici de?i?iklik yap?labilir.
ancak dijital teknoloji daha da fazlas?n? vadeder. DiSEqC 2.0 ile çevre
cihazlar? ana birimin (master) çip fonksiyonlar?n? da görmektedir. Bu
?ekilde kullan?c?ya yeni avantajlar sa?lanmaktad?r. Uydu al?c?s?n?n
kullan?m? ve programlanmas? oldukça kolayla?maktad?r. Örne?in uydu
al?c?s?na LNB'nin lokal osilatör frekans?n?n bildirilmesi gerekmez

DiSEqC sistemi bir dizi cihaz? ya da parçay? kumanda edebilme imkan?
sa?lar. Polarizasyon düzlemleri veya uydu sistemleri aras?nda seçim
yapman?n yan? s?ra polarizörler aktüatörler gibi çe?itli hareketli
anten parçalar?na kumanda edilebilir.

DiSEqC sistemi geriye do?ru uyumludur. Eskiden var olan 13-18V ve
22kHz sinyallerine sahip uydu al?c?lar? da bu sistemin içinde eskiden
var olan tüm fonksiyonlar?n? görebilirler. Ancak yeni geli?tirilen ilave
fonksiyonlar? yapamazlar.


?ekil 2 de verilen Master -Slave prensibi komponentlerin birbiriyle olan haberle?mesini kolayla?t?rmaktad?r.


Bu haberle?mede yönlendirici durumda olan Master entegre devredir.
Master devre Slave devreden bir cevap bekliyor ise (DiSEqC 2.0) bunun
nas?l bir cevap oldu?unu da belirler. Slave devrelerden gerekli cevap
gelmeden haberle?me bitmez. K?sacas? master bir (ya da daha çok) slave
cihaza 22kHz sinyalini kodlayarak k?sa bir komut göndermektedir ki bu
basit bir yaz?l?m veya onu ikame eden devre ile yap?labilmektedir. Slave
cihazda ise (örne?in sviç) hem uç cihaz?na gerekli kontrollar (örn.
antenleri seçen rölelerin kontrolu) hem de gerekli sinyal kodlama ve
çözme i?lemleri ayni bir tek mikrokontrolör çipinde yap?l?r. Multisviç
denilen kutularda ise farkl? master (uydu al?c?s? taraf?) devrelerden
gelen komutlara uygun uç cihazlar? (örn. anten) seçen bu devrelerden bir
matris ?eklinde (al?c? say?s? kadar adette) bulunur.
DiSEqC Bus Donan?m Spesifikasyonlar?


Slave cihazlar?n geriye master cihaza mesaj gönderebilmeleri için
basit 22KHz sürekli dalga i?aretle?mesi için gerekenden çok daha
belirgin empedans tan?mlamalar?n?n yap?lmas? zorunlu olmu?tur. Buna ek
olarak DiSEqC tan?t?m? safhas?nda mevcut i?aretle?me sistemlerine de
uyumluluk veya hibrit çal??abilme bak?m?ndan farkl? çal??ma
gerilimlerini kabul edebilmek önemli bir avantajd?r.


Bu nedenlerle DiSEqC Bus için önerilen DC besleme voltaj? 12 ±1
volttur. Ancak çevre cihazlar bak?m?ndan 18Volta kadar tolere
edilebilmelidir.(yani belirgin bir ar?za yaratmamal?d?r.) K?sa vadede
(halen mevcut cihazlar bak?m?ndan) baz? üreticiler 13/17V i?aretle?me
seviyelerine uyumluluklar?n? korumay? seçmi?lerdir. Ayn? ?ekilde bu
uyumluluk DiSEqC Slave entegre devrelerinin ilk versiyonlar? için de
kabul edilmi?tir.


Bu Bus dan beslenen çevre cihazlar? için Uydu Al?c?lar?nda da 500mA 'e kadar DC besleyebilme kayna?? önerilmi?tir.


Nominal 22kHz i?aretle?me genli?i 650mV tepeden tepeyedir. Kablodaki
gerilim dü?ümlerini tolere edebilme bak?m?ndan da detektör taraf?n?n
300 mV (±100 mV) de?erine kadar alg?lay?p cevap verebilmesi gerekir.
Busa yüklenmesi önerilen azami (tepeden tepeye) genlik 1 volttur.


Geriye do?ru haberle?menin sa?lanabilmesi için Master vericisinin
(uydu al?c?s? taraf?) busa göstermesi gereken nominal kaynak empedans?
22kHz de 15W d?r. Sonland?rma tipik olarak bir direnç
DC besleme
ak?m?n? destekleyecek paralel bir bobin ve topra?a do?ru bir
kondansatörden (kablo boyu ve sonland?rma kapasitesi küçük oldu?unda
22kHz' sinyalini ?ekillendirmek için) olu?ur.
22kHz sinyalinin ta??nabilmesi için busun (koaks kablo) en ucundaki
toplam yük kapasitesinin 250nF(0.25mF) de?erini a?mamas? önerilir. Bu
de?er mevcut LNB tipleriyle 50 metreye kadar mesafede tek LNB için
tolere edebilmek üzere geçerlidir. Gerçek DiSEqC çevre birimleri
aç?s?ndan busun 100nF dan fazla yüklenmemesi gerekir. Baz? cihaz
türleri (montajc? cihazlar? SMATV nodlar? gibi) bak?m?ndan ise bunun
çok daha alt? tercih edilir. Çe?itli kablo boylar?na göre türlü
sonland?rma kombinasyonlar? için kabul edilebilir azami yüklemelerin
belirlenebilmesi için tesisat hesap tablolar? yapılmalıdır.
________________

Admin
Administrator

Erkek Mesaj Sayısı : 2857
Points : 6936
Reputation : 7
Kayıt tarihi : 03/05/11

https://uydudreambox.swedishforum.net

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz